czyste powietrze

Wymień starego kopciucha! Skorzystaj ...

18 stycznia 2021  
Aktualności
Razem zadbajmy o czyste powietrze w naszej gminie. Stale przyjmowane są wnioski na wymianę starych pieców. Wniosek można złożyć każdego dnia w trakcie całego roku kalendarzowego a rządowy program “Czyste Powietrze” będzie realizowany aż do 2027 roku. – Program ten jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. – mówi Robert Giblak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urząd Miejski zaprasza do kontaktu i do wymiany kopciuchów. Pracownicy magistratu udzielą wszelkich informacji i pomogą złożyć wniosek. -Mieszkańcy mogą za pośrednictwem Gminy Nysa (lub samodzielnie we właściwych terytorialnie […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa

STOP SMOG!

30 grudnia 2019  
Aktualności
W Polsce, z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem, rocznie umiera ok. 45 000 osób. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych w niskosprawnych kotłach i piecach domowych, zwanych potocznie „kopciuchami”, często niespełniających żadnych standardów emisyjnych.  Zdarza się, że spalane są w nich również odpady. Podczas spalania paliw stałych oraz odpadów, emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia takie jak: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), benzo(a)piren, pyły zawierające metale ciężkie np. kadm, rtęć, ołów, dioksyny, furany, które kumulują się w organizmach, powodując choroby układu oddechowego (w tym alergie i astmę), choroby układu krążenia i nowotwory. To […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński