Do zdobycia granty na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy

Do zdobycia granty na innowacje społ ...

2 grudnia 2020  
Aktualności
Trwa nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Mają one dotyczyć jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych w ramach zagadnienia pracy przyszłości: starzejącego się społeczeństwa, pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacji i robotyzacji. Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br.
REDAKTOR: Andrzej Babiński