Gmina Nysa raport

Raport o stanie Gminy Nysa za 2019 ro ...

28 maja 2020  
Aktualności
Podczas sesji w m-cu czerwcu mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński