Gmina pomoże dawnym działaczom antykomunistycznym i ofiarom represji politycznych

Gmina pomoże dawnym działaczom anty ...

2 listopada 2020  
Aktualności
W trakcie ostatniej sesji radni miejscy podjęli decyzję o przyjęciu Programu Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Jak zauważa, Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz, to pierwsza tego typu uchwała w naszym kraju.
REDAKTOR: Łukasz Bressa