GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY NYSA

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY – GMINNY P ...

17 maja 2023  
Aktualności
Zapraszam interesariuszy podobszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej oraz zainteresowanych mieszkańców na warsztaty strategiczne odbywające się w ramach przygotowywania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński