Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysy

KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH GM ...

8 maja 2023  
Aktualności
Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej uchwałą Nr XXV/380/16 z dnia 12 października 2016 r. Rada Miejska w Nysie wyznaczyła obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji Gminy Nysa.
REDAKTOR: nysa