Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Stypendium szkolne - informacje

1 września 2022  
Aktualności
Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do 15 września 2022 roku.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągni ...

16 grudnia 2021  
Aktualności
Burmistrz Nysy przyznał 25 osobom stypendia za osiągnięcia artystyczne. Prezentujemy listę wyróżnionych uczniów.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Informacja dla rodziców lub uczniów ...

30 sierpnia 2021  
Aktualności
Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa,  ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego)   Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 roku. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 (II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie). Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.  Szczegółowe informacje na […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Stypendia artystyczne - komisja powo ...

23 listopada 2020  
Aktualności
Burmistrz Nysy powołał Komisję ds. przygotowania propozycji udzielenia stypendium za osiągnięcia artystyczne uzyskane przez uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Informacja dla rodziców lub uczniów ...

1 września 2020  
Aktualności
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane do 15 września 2020 roku. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 II piętro (budynek Urzędu Miejskiego w Nysie). Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach (pobierz druk). Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto (podstawa prawna: § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński