Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 d ...

21 marca 2024  
Aktualności
Rekrutacja rozpocznie się 2 kwietnia 2024 r., będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Stypendium szkolne (socjalne) na nowy ...

30 sierpnia 2023  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla rodziców lub pełnoletnich uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa,  ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego).
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Rekrutacja do przedszkoli i oddział ...

20 lutego 2023  
Aktualności
Dla przedszkolaków przygotowano miejsca w przedszkolach: P1, P5, P6, P8, P9, P10 (w tym w oddziale P10 mieszczącym się w SP nr 10 w Nysie), P12 (w oddziałach w Nysie, Kępnicy i Hajdukach) i P14 (w oddziałach w Nysie i w Rusocinie). Na chętnych czekają również całodzienne przedszkola w zespołach szkolno – przedszkolnych w Białej Nyskiej, Goświnowicach (w oddziałach w Goświnowicach i Radzikowicach), Kopernikach oraz w Niwnicy.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Harmonogram - rekrutacja do klas pier ...

2 lutego 2023  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1779/2023 Burmistrza Nysy, ustalającego terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2023/2024.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Zarządzenie nr 1784/2023 Burmistrza ...

30 stycznia 2023  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania z treścią załączonego Zarządzania nr 1784/2023 Burmistrza Nysy z dnia 30 stycznia 2023 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1774 /2023 Burmistrza Nysy z dnia 23 stycznia 2023 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora niektórych szkół podstawowych i zespołów szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński