Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Konkurs na stanowisko dyrektora Przed ...

8 grudnia 2022  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1703 /2022 Burmistrza Nysy z dnia 5 grudnia 2022 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 w Nysie prowadzonego przez Gminę Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Kończy się termin składani wniosk ...

25 października 2022  
Aktualności
Do dnia 28 października br. (piątek) można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów za osiągnięcia artystyczne.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Stypendium szkolne - informacje

1 września 2022  
Aktualności
Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do 15 września 2022 roku.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągni ...

16 grudnia 2021  
Aktualności
Burmistrz Nysy przyznał 25 osobom stypendia za osiągnięcia artystyczne. Prezentujemy listę wyróżnionych uczniów.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Informacja dla rodziców lub uczniów ...

30 sierpnia 2021  
Aktualności
Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa,  ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego)   Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 roku. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 (II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie). Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.  Szczegółowe informacje na […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński