GPR Nysa

KARTY PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH GM ...

8 maja 2023  
Aktualności
Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej uchwałą Nr XXV/380/16 z dnia 12 października 2016 r. Rada Miejska w Nysie wyznaczyła obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji Gminy Nysa.
REDAKTOR: nysa

Informacja podsumowująca przebieg ko ...

10 lutego 2021  
Aktualności
Forma konsultacji: wywiad W ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 11) podkreśla się znaczenie zasady partnerstwa i partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji. Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja może pobudzić do życia dany obszar miasta, zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną i poprawić jakość życia mieszkańców. Mając na uwadze art. 6 ust 3 i ust. 7 ustawy o rewitalizacji prezentujemy Państwu jedną z przeprowadzonych form konsultacji społecznych. W dniu 10 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Nysie odbył się wywiad z udziałem: Prezesa Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński