granty PSE

PSE pomagają OSP Regulice

14 Wrzesień 2021 r. /  
Aktualności
OSP w Regulicach otrzymała grant w ramach programu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Dzięki niemu możliwe było doposażenie jednostki i zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańców.
REDAKTOR: Adrian Kołodziej