GUS

Dlaczego spis powszechny jest ważny ...

16 Marzec 2021 r. /  
Aktualności
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
REDAKTOR: Andrzej Babiński