GZO Nysa

Informacja dla rodziców lub uczniów ...

30 sierpnia 2021  
Aktualności
Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa,  ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego)   Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 roku. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 (II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie). Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.  Szczegółowe informacje na […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Wojewódzka inauguracja nowego roku s ...

2 września 2020  
Aktualności
1 września w Nysie miała miejsce Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego. Podniesienie rangi tego wydarzenia akurat w Nysie było podyktowane głównie oddaniem do użytku Regionalnego Centrum Integracji i Rehabilitacji. Nowy ośrodek mieści się przy ul. Grodkowskiej. Koszt jego powstania to blisko 20 milionów złotych.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Informacja dla rodziców lub uczniów ...

1 września 2020  
Aktualności
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane do 15 września 2020 roku. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 II piętro (budynek Urzędu Miejskiego w Nysie). Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach (pobierz druk). Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto (podstawa prawna: § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Zarządzenie 624/2020 Burmistrza Nysy ...

14 maja 2020  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 624/2020 Burmistrza Nysy, w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa w okresie epidemii.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Rekrutacja do przedszkoli i oddział ...

2 marca 2020  
Aktualności
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2020/2021 Dla przedszkolaków przygotowano miejsca w przedszkolach: P1, P5, P6, P8, P9, P10, P12 (w oddziałach w Nysie, Kępnicy i Hajdukach) i P14 (w oddziałach w Nysie oraz  w Rusocinie). Na chętnych czekają również całodzienne przedszkola w zespołach szkolno – przedszkolnych w Białej Nyskiej, Goświnowicach (w oddziałach w Goświnowicach  i Radzikowicach), Kopernikach oraz w Niwnicy. Uruchomione będą również oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie w budynku przy ul. Gierczak oraz w Zespole Szkół Sportowych w Nysie w budynku przy alei Wojska […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński