informacja Burmistrza Nysy

GPR Gminy Nysa - informacja Burmistrz ...

5 Marzec 2021 r. /  
Aktualności
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych na etapie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński