Inwazyjny gatunek obcy (IGO) – Barszcz Sosnowskiego

Inwazyjny gatunek obcy (IGO) - Barszc ...

10 lipca 2024  
Aktualności
Inwazyjny gatunek obcy (IGO) – Barszcz Sosnowskiego. Co to jest inwazyjny gatunek obcy (IGO) Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. Najbardziej popularnym inwazyjnym gatunkiem obcym jest roślina o nazwie barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi). Barszcz Sosnowskiego został uznany za inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii rozprzestrzeniony na szeroką skalę. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego jest istotne z uwagi na ochronę różnorodności biologicznej oraz ze względu na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Rośliny tego gatunku charakteryzuje duża zawartość […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa