Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?

Jak otrzymać dodatek solidarnościow ...

25 czerwca 2020  
Aktualności
Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, możesz otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł. Kogo dotyczy? Ciebie, jeśli pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem po 15 marca 2020 roku. Ciebie, jeśli Twoja umowa o pracę na czas określony wygasła po 15 marca 2020 roku. Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia? Dodatek solidarnościowy otrzymasz jeśli: mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa