Jędrzychów

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

6 września 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 7/23 (znak sprawy AB.6744.7.2023.DO) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i przebudowa dróg w Jędrzychowie”, usytuowanej na obszarze Gminy Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

7 sierpnia 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Nysy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i przebudowa dróg w Jędrzychowie”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński