JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MA ...

6 czerwca 2022  
Aktualności
Pary małżeńskie, zamieszkujące w Nysie i Gminie Nysa, które chcą dokonać zgłoszenia długoletniego pożycia małżeńskiego winny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nysie osobiście lub przez osoby najbliższe. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
REDAKTOR: Andrzej Babiński