Kępnica-Wierzbięcice

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

22 lipca 2022  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi relacji Kępnica-Wierzbięcice wraz z obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych tj. skrzyżowania drogi powiatowej nr 1672 O w Wierzbięcicach z drogą gminną”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński