KRUS Nysa

Ubezpieczenie zdrowotne – tryb doko ...

22 czerwca 2022  
Aktualności
Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285).
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanuje ...

23 listopada 2020  
Aktualności
W 2020 roku większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzona będzie po hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, która ma celu zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Wystartował Powszechny Spis Rolny

7 września 2020  
Aktualności
1 września wystartował Powszechny Spis Rolny. Rolnicy mają 3 miesiące na to, by odpowiedzieć na pytania spisowe m.in. o powierzchnię upraw, zwierzęta czy ekologię. Badanie, zlecone przez Parlament Europejski, ma dać odpowiedź na pytania o kondycję rolnictwa, sytuację społeczną czy ekonomiczną poszczególnych krajów Europy.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Od września spis rolny

3 sierpnia 2020  
Aktualności
28 dni – tyle zostało do rozpoczęcia powszechnego spisu rolnego. Zachęcamy do skorzystania z samospisu internetowego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Kurs dla dzieci „Bezpiecznie na wsi ...

10 lipca 2020  
Aktualności
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nysie zaprasza dzieci rolników w wieku od 6 – 14 lat do udziału w kursie e-learningowym, pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy. Udział w kursie przybliża dzieciom zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz uczy prawidłowych zachowań w gospodarstwach rolnych.
REDAKTOR: Andrzej Babiński