Kupuj świadomie

Kupuj świadomie - Produkt polski

3 czerwca 2020  
Aktualności
Przypominamy o trwającej kampanii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachęcającej do kupowania rodzimych produktów. Nasz wybór ma wpływ na lepsze funkcjonowanie gospodarki. Znak „PRODUKT POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. 
REDAKTOR: Andrzej Babiński