Kurs dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kurs dla dzieci „Bezpiecznie na wsi ...

10 lipca 2020  
Aktualności
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nysie zaprasza dzieci rolników w wieku od 6 – 14 lat do udziału w kursie e-learningowym, pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy. Udział w kursie przybliża dzieciom zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz uczy prawidłowych zachowań w gospodarstwach rolnych.
REDAKTOR: Andrzej Babiński