Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Stan wdrażania LSR

23 czerwca 2023  
Aktualności
Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór od 2016 roku realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez ogłaszane konkursy, projekty własne, operacje grantowe oraz projekty współpracy. W wyniku tych instrumentów na rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania wykorzystano prawie 4 mln EUR, które wpływają na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez jego zrównoważony rozwój w oparciu o możliwości lokalnej przedsiębiorczości, walory turystyczno-krajobrazowe, jednocześnie przy poszanowaniu tradycji, kultury, zabytków i środowiska naturalnego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński