Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy

Międzynarodowy Dzień Upamiętniają ...

20 sierpnia 2021  
Aktualności
22 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Ustanowiono go w 2019 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w reakcji na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę.
REDAKTOR: Andrzej Babiński