NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW T ...

15 czerwca 2020  
Aktualności
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH   Burmistrz Nysy Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r. Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Burmistrz Nysy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Nysa. Kandydat […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński