Nie bądź obojętny

Nie bądź obojętny, zgłoś Rodzin ...

14 września 2021  
Aktualności
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program, który od 20 lat docieram do osób i rodzin żyjących w trudnej, niezawinionej sytuacji. Trudna sytuacja to nie tylko bieda materialna – to także wykluczenie społeczne, brak dostępu do specjalistycznej pomocy, poczucie osamotnienia i bezradności.
REDAKTOR: Andrzej Babiński