NKJiG

Orienteering Nyskiego Księstwa

23 sierpnia 2021  
Aktualności
Zachęcamy do sprawdzenia nowego produktu Nyskie Księstwa Jezior i Gór. Tym razem LGD przygotowało aplikację internetową przybliżającą turystom miejsca warte odwiedzenia.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Kampania informacyjna na temat nabor ...

2 lutego 2021  
Aktualności
Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

NKJiG - wsparcie działalności gospo ...

30 czerwca 2020  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia nr 1/2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z dnia 30.06.2020 r., w sprawie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. “Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.”
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ...

11 maja 2020  
Aktualności
W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014 – 2020 (LSR), Zarząd Stowarzyszenia pragnie poinformować o planowanym w ramach aktywizacji spotkaniu w zakresie zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy dotyczących przedsięwzięcia 1.1.1 – wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
REDAKTOR: Andrzej Babiński