Nowe czujniki jakości powietrza

Nowe czujniki jakości powietrza

10 grudnia 2019  
Aktualności
Monitoring jakości powietrza został rozbudowany o 2 kolejne czujniki „Airly”. Nowe sensory zlokalizowane są w sołectwach Hajduki Nyskie i Kubice. Czujniki mierzą w czasie rzeczywistym podstawowe parametry jakości powietrza tj. temperaturę, wilgotność, ciśnienie, pyły zawieszone: PM2,5; PM10; PM2,5; PM1. Dane z sensorów są na bieżąco udostępniane w przystępny sposób na stronie: https://airly.eu na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce „Mapa jakości powietrza” w telefonie za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej. Na terenie Gminy Nysa, przy ul. Rodziewiczówny, zlokalizowana jest również stacja pomiarowa Państwowego Monitoringu Środowiska, na której od dnia 01.10.2019 r. prowadzony jest automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10. Bieżące informacje […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński