Nowe formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

Nowe formy wsparcia w ramach tarczy a ...

30 czerwca 2020  
Aktualności
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory na dwa nowe instrumenty finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) Link do strony: http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3192.html  
REDAKTOR: Andrzej Babiński