Nysa program budowy dróg

Budżet Gminy Nysa na przyszły rok u ...

29 grudnia 2021  
Aktualności
19 głosów za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące się – to wyniki głosowania nad przyjęciem budżetu gminy na 2022 rok. Przyjęte zapisy to efekt pracy wielu środowisk. Największe wydatki inwestycyjne gmina poniesie na dokończenie remontu Rynku oraz budowy Centrum Przesiadkowego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński