Nysa rada miejska skład

Burmistrz złożył ślubowanie. Jola ...

7 maja 2024  
Aktualności
Dziś o godzinie 14.00 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Miejskiej w Nysie. Obrady otworzył najstarszy radny, Antoni Hasenbeck. W czasie obrad trzeci raz na Burmistrza Nysy został zaprzysiężony Kordian Kolbiarz.
REDAKTOR: Andrzej Babiński