Nysa sprzedaż węgla

Informacja o sprzedaży końcowej wę ...

5 maja 2023  
Aktualności
8 maja rozpocznie się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Nysa, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od miasta, muszą złożyć stosowny wniosek.
REDAKTOR: Andrzej Babiński