Nyska Lilia Literacka 2019

Nyska Lilia Literacka 2019

23 września 2019  
Nauka i edukacja
Fundacja Nasza Nysa organizuje jedenastą edycję konkursu literackiego, którego celem jest popularyzowanie twórczości Wandy Pawlik oraz rozwijanie wiedzy o historii i działalności kulturalno-oświatowej w Nysie i jej okolicach. Powstałe prace chcemy wykorzystać w celu promowania naszej Małej Ojczyzny.  Uczestnicy W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu nyskiego. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych: • młodzież ze szkół podstawowych, • młodzież ze szkół średnich. Tematy prac. 1. Jak oceniasz społeczeństwo w powieści W. Pawlik „Spotkali się nad Nysą”? A co możesz powiedzieć o współczesnych mieszkańcach naszego regionu? 2. Tutaj jest moja Mała Ojczyzna […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński