Obchody 11 listopada w Nysie

Obchody 11 listopada w Nysie

12 listopada 2021  
Aktualności
11 listopada 1918 roku spełniło się największe marzenie kilku pokoleń polskich patriotów, którzy nie godzili się na niewolę. Polska, dzięki sprzyjającej sytuacji geopolitycznej i nieustającym dążeniom niepodległościowym, po 123 latach zaborów, powróciła na mapę Europy. Dzięki codziennemu trudowi, wysiłkowi milionów Polaków przez lata niewoli zachowany został duch naszego narodu, nasz język i tożsamość. I niezaprzeczalnie – umiłowanie wolności. Polacy jednak świętowali krótko, wiedzieli bowiem, że odzyskanie niepodległości to początek drogi. Drogi do budowania, silnego, niezależnego państwa. W krótkim czasie stworzyli kraj, do dziś będący dla nas wzorem wychowania patriotycznego i dynamiki rozwoju gospodarczego. Pamiętajmy, że Niepodległość wywalczona w 1918 roku […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa