Obwieszczenie Burmistrza Nysy

Obwieszczenie Burmistrza Nysy - okre ...

18 stycznia 2023  
Aktualności
Burmistrz Nysy działając na podstawie art.37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2023 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do ww. projektu uchwały.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Burmistrza Nysy - w spr ...

27 stycznia 2021  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Burmistrza Nysy w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa
REDAKTOR: Andrzej Babiński