Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

6 września 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 7/23 (znak sprawy AB.6744.7.2023.DO) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i przebudowa dróg w Jędrzychowie”, usytuowanej na obszarze Gminy Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

7 sierpnia 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Nysy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i przebudowa dróg w Jędrzychowie”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

27 lipca 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wydaniu na wniosek Burmistrza Nysy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Słowiańskiej z ulicą Kmicica”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Starosty Nyskiego - prz ...

27 czerwca 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Nysy  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Przebudowa skrzyżowania ulicy Kmicica z ulicą Słowiańską w Nysie”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

17 listopada 2022  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Nyskiego została wydana decyzja 11/22 (znak sprawy AB.6744.6.2022.DO) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1628 O Nysa-Biała Nyska, o ścieżkę rowerową oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Orzeszkowej z Długosza, w ramach zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1628 O Nysa-Biała Nyska wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Orzeszkowej i Długosza”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński