Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

3 stycznia 2024  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia, że 19.12.2023 r. na wniosek Burmistrza Nysy zs. w 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15 – tut. organ decyzją nr 7/23 (znak sprawy AB.6744.7.2021.DO) umorzył postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i przebudowa dróg w Jędrzychowie” usytuowanej na obszarze: gminy Nysa, jednostka ewidencyjna – Nysa – obszar wiejski, obręb Jędrzychów, po uchyleniu w całości decyzji Starosty Nyskiego 7/23 z dnia 01.09.2023 r (znak sprawy AB.6744.7.2023.DO) decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2023 (znak sprawy IN.I.7821.3.2023.AŻ) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

5 grudnia 2023  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Starosty Nyskiego.
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

6 września 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 7/23 (znak sprawy AB.6744.7.2023.DO) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i przebudowa dróg w Jędrzychowie”, usytuowanej na obszarze Gminy Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

7 sierpnia 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Nysy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i przebudowa dróg w Jędrzychowie”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

27 lipca 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wydaniu na wniosek Burmistrza Nysy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Słowiańskiej z ulicą Kmicica”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński