Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

5 lipca 2023  
Aktualności
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu   Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755, ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa działającego poprzez pełnomocnika Anitę Najdyhor z […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

19 sierpnia 2022  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Obwieszczeniem Wojewody Opolskiego.
REDAKTOR: Łukasz Bressa