Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach

Granty dla nyskich sołectw

31 sierpnia 2021  
Aktualności
Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach otrzymała grant w ramach programu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Dzięki temu powstanie Centrum Nauki Pierwszej Pomocy.
REDAKTOR: Andrzej Babiński