OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NYSA o wydłu ...

4 lipca 2024  
Aktualności
OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu zbierania wniosków do planu ogólnego Gminy Nysa Burmistrz Nysy zawiadamia o wydłużeniu terminu zbierania wniosków do planu ogólnego gminy Nysa do 2 sierpnia 2024 r. Pozostałe ustalenia podane w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Nysa z dnia 10 czerwca 2024 r. pozostają bez zmian, poniżej przypomina się jego treść.
REDAKTOR: Andrzej Babiński