Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

„Opieka wytchnieniowa” – edycja ...

20 lutego 2023  
Aktualności
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Dofinansowanie 166 464,00 zł Całkowita wartość 166 464,00 zł   Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Program zapewnia wsparcie osobom z Gminy Nysa, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi całodobową opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w szczególności polegać będzie na: czasowym […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Nabór uczestników do ministerialneg ...

3 stycznia 2023  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński