opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - op ...

4 stycznia 2023  
Aktualności
Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Nysie przypomina, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek w styczniu każdego roku złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły oraz do 31 stycznia 2023r. dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku.
REDAKTOR: Andrzej Babiński