Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Informacja dla przedsiębiorców

18 Czerwiec 2020 r. /  
Aktualności
Granty  w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł można uzyskać w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Grant przyznawany jest jednorazowo. Firmy ubiegające się o grant muszą mieć siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności w woj. opolskim i działać co najmniej od 31 grudnia 2019 r. muszą udowodnić, że w czasie pandemii koronawirusa odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa