Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Konkurs „Opolska Marka”

8 Marzec 2021 r. /  
Aktualności
Samorząd Województwa Opolskiego zaprasza przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego do wzięcia udziału w  18. edycji konkursu „Opolska Marka”. Współorganizatorami konkursu są Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Informacja dla przedsiębiorców

18 Czerwiec 2020 r. /  
Aktualności
Granty  w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł można uzyskać w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Grant przyznawany jest jednorazowo. Firmy ubiegające się o grant muszą mieć siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności w woj. opolskim i działać co najmniej od 31 grudnia 2019 r. muszą udowodnić, że w czasie pandemii koronawirusa odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa