Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

VIII edycja Programu Mentoringu Bizne ...

29 lutego 2024  
Aktualności
W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Tomasza Hanzla, serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Konferencja dla biznesu - wyzwania, s ...

6 kwietnia 2023  
Aktualności
Starosta Nyski oraz Burmistrz Nysy serdecznie zapraszają pracodawców i przedsiębiorców na „Konferencję dla biznesu”. Spotkanie odbędzie się 14.04.2023 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjno – bankietowej „Nowa Baśń”, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 48-303 Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Konkurs „Opolska Marka”

8 marca 2021  
Aktualności
Samorząd Województwa Opolskiego zaprasza przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego do wzięcia udziału w  18. edycji konkursu „Opolska Marka”. Współorganizatorami konkursu są Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Informacja dla przedsiębiorców

18 czerwca 2020  
Aktualności
Granty  w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł można uzyskać w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Grant przyznawany jest jednorazowo. Firmy ubiegające się o grant muszą mieć siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności w woj. opolskim i działać co najmniej od 31 grudnia 2019 r. muszą udowodnić, że w czasie pandemii koronawirusa odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa