OPS Nysa pmoc

OPS zaprasza do korzystania z telefon ...

25 maja 2023  
Aktualności
W ramach projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 od czerwca 2023 roku uruchomiony zostanie „Telefon zaufania”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński