OPS Nysa POMOC OBYWATELOM UKRAINY

POMOC OBYWATELOM UKRAINY - OPS W NYSI ...

14 marca 2022  
Aktualności
Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę RP po 24. Lutego 2022 r. przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych i jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, które będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński