OPS programy

Spotkania - miasto mocy bez przemocy

29 października 2019  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanego w ramach projektu pn. „Nysa – miastem MOCY bez przemocy!!!”, finansowanego z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Harmonogram konsultacji w ramach projektu  na miesiąc  listopad 2019r. Psycholog – 07.11 – 15:00-18:00; 12.11 – 15:00-18:00; 19.11 – 15:00-18:00; 22.11 – 15:00-16:00 Pracownik socjalny – 05.11, 26.11 – godziny 15:00-17:00 Specjalista ds. Przemocy – 06.11 – 15:00-18:00; 13.11 – 15:00-18:00, 20.11 –  15:00-17:00; 27.11 – 15:00-17:00 Punkt działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński