OPS

Wsparcie rodzin i wychowanków świet ...

11 maja 2020  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje,  że w  związku z epidemią choroby COVID – 19 Świetlica Socjalna z Programem Zajęć Socjoterapeutycznych wspiera rodziny i wychowanków świetlicy.
REDAKTOR: Andrzej Babiński