Organizowanie robót publicznych

Organizowanie robót publicznych

4 sierpnia 2020  
Aktualności
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych. Termin składania wniosków: od dnia 03.08.2020 r. do wyczerpania środków Okres trwania robót publicznych: do 3 miesięcy. Okres zatrudnienia po robotach publicznych: minimum 30 dni Wysokość refundacji: 90 % kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne (jednak nie więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2600 zł )  Osoby bezrobotne tylko raz w roku mogą być kierowane na roboty publiczne. W przypadku złożonych wniosków o organizację robót publicznych, w których planowane jest zatrudnienie dwóch lub więcej osób, data końca musi być jednakowa. Po zakończeniu naboru, wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa