Orląt Lwowskich w Nysie

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

8 marca 2022  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Nysy postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa i przebudowa dróg na terenie osiedla przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie wraz z obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych, tj. przebudowy drogi powiatowej nr 1677 O w ulicy Orląt Lwowskich w Nysie”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński