Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Dodatek dla gospodarstw domowych z ty ...

22 września 2022  
Aktualności
Na mocy Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy Polski mogą wnioskować o przyznanie wsparcia dla gospodarstw domowych, ciepłowni i podmiotów społecznych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

„Korpus Wsparcia Seniorów” na ro ...

27 maja 2022  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II („opaski bezpieczeństwa”) Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Korpus Wsparcia Seniorów

12 maja 2022  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania   COVID-19.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

10 stycznia 2022  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Asystent Osobisty Osoby Niepełnospra ...

7 stycznia 2022  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowania na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński