Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

„Opieka wytchnieniowa” – edycja ...

20 lutego 2023  
Aktualności
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Dofinansowanie 166 464,00 zł Całkowita wartość 166 464,00 zł   Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Program zapewnia wsparcie osobom z Gminy Nysa, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi całodobową opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w szczególności polegać będzie na: czasowym […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Dodatek dla gospodarstw domowych z ty ...

22 września 2022  
Aktualności
Na mocy Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy Polski mogą wnioskować o przyznanie wsparcia dla gospodarstw domowych, ciepłowni i podmiotów społecznych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

„Korpus Wsparcia Seniorów” na ro ...

27 maja 2022  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II („opaski bezpieczeństwa”) Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Korpus Wsparcia Seniorów

12 maja 2022  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania   COVID-19.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

10 stycznia 2022  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński