Oświadczenie Spółki AKWA

Oświadczenie Spółki AKWA

10 lipca 2023  
Aktualności
Oświadczenie Spółki AKWA W odniesieniu do treści rozpowszechnianych w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej, o obciążeniu Spółki opłatami podwyższonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (WIOŚ), Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie stanowczo zaprzecza, jakoby Spółka dopuściła się przekroczenia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Nadto Zarząd informuje, iż ścieki oczyszczone odprowadzane z Oczyszczalni Ścieków w Nysie spełniają wszelkie określone prawem parametry.
REDAKTOR: Andrzej Babiński