Otwarcie czytelni i Mediateki w miejskiej bibliotece

Otwarcie czytelni i Mediateki w miejs ...

8 czerwca 2020  
Aktualności
Od 14 maja częściowo została otwarta miejska biblioteka. Od dziś (8 czerwca) funkcjonuje już także czytelnia czasopism i Mediateka. Warto zapoznać się z zasadami obowiązującymi czytelników w związku z otwarciem Czytelni Czasopism i Mediateki: Przed wejściem do biblioteki czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.), oraz zdezynfekowania rąk lub własnych rękawiczek. Książki należy zwracać w czytelni czasopism (parter – wejście pod arkadami); tam książki zostaną poddane kwarantannie (4 dni). Na terenie budynku oraz na filiach należy zachować dystans społeczny 2 m. W Czytelni Czasopism jednorazowo może przebywać 6 osób (w tym 1 przy stanowisku komputerowym), w Mediatece […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa