PFR

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

14 września 2020  
Aktualności
Wojewoda Opolski Adrian Czubak, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).PPK.
REDAKTOR: Andrzej Babiński